Palijativna skrb

Zbog demografskih promjena, karakteriziranim starenjem stanovništva, sa sve većim udjelom stanovnika starijih od 65 godina kao i onih sa 95 godina, očekivati je porast broja teških kroničnih bolesnika, onkoloških, onih s demencijom i umirućih.

Foto: Andrej Mardešić

Promjene obitelji, u kojima je sve manje članova koji mogu pomoći oboljelom, dodatan su problem. Uz to brojna istraživanja diljem svijeta ukazuju da su umirući u modernom zdravstvenom sustavu zanemarena i obezvrijeđena skupina. Smrt se smatra medicinskim neuspjehom, a život se visokom tehnologijom produžuje svim sredstvima, bez obzira na njegovu kvalitetu.

Sve to zahtjeva novi pristup i organizaciju novog modela zdravstvene skrbi. Cijeli članak autorice Dr. sc. Ivane Marasović Šušnjara, dr. med., spec. javnog zdravstva dostupan je ovdje. Engleska inačica dostupna je ovdje.