Preventivni pregledi - Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni programi ranog otkrivanja raka provode se s ciljem otkrivanja raka u što ranijem stadiju bolesti kako bi se time smanjila smrtnost i povećala kvaliteta života kod oboljelih osoba. Programi su namijenjeni muškarcima i/ili ženama određene dobi bez obzira na to imaju li ili ne zdravstveno osiguranje.

Photo: www.zzjzdnz.hr

Trenutno se u Hrvatskoj provode 3 programa:
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Budući da Nacionalni program ranog otkrivanja debelog crijeva u najvećoj mjeri obuhvaća i stariju populaciju, ovim putem pobliže ćemo vas upoznati sa samim načinom njegovog provođenja.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva namijenjen je svim osobama, muškarcima i ženama, u dobi od 50 do 74 godina, a uključuje testiranje na tragove krvi u stolici koja se ne opaža okom (okultno krvarenje) i u slučaju pozitivnog nalaza kolonoskopiju.
Program je donesen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. listopada 2007. godine. Na razini županija program se provodi putem županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba u koordinaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod nadzorom Ministarstva zdravstva.
U većini županija provedba programa započela je u siječnju 2008. godine. U razdoblju od 2008. do 2012. godine obuhvaćene su osobe rođene od 1933. do 1957. godine.

Tijekom 2013. godine započeo je II. ciklus pozivanja kojim su obuhvaćene osobe rođene od 1939. do 1963. godine.

Rak debelog crijeva drugi je najčešći oblika raka u muškaraca (iza raka pluća) i u žena (iza raka dojke) u Republici Hrvatskoj te je jedan od vodećih uzroka smrti od raka. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske 15% muškaraca i 13% žena oboljelo je od raka debelog crijeva među ukupno oboljelima od raka. Rizik od razvoja raka debelog crijeva znatno raste od 40. godine života, a 90% svih karcinom otkrije se u osoba starijih od 50 godina.

Otkrivanjem raka debelog crijeva u ranoj fazi bolesti mogu se spasiti mnogi životi.
Ciljevi programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva:
• smanjiti smrtnost od raka debelog crijeva za 15% (nakon 10-13 godina provedbe uz ciklus pozivanja svake dvije godine)
• otkriti rak u ranijem stadiju bolesti te tako poboljšati mogućnost izlječenja, kvalitetu života i preživljavanje oboljelih
• postići obuhvat od 65% pozvanih na testiranje. Zadovoljavajući odaziv bi bio 45% od pozvanih osoba.

Organizacija programa na županijskoj razini

Županijski Zavodi šalju pozivna pisma svim osobama u dobi 50-74 godina tj. rođenim od 1939. do 1963. godine, na kućnu adresu s prebivalištem u njihovoj županiji. Prvo se pozivaju najstarije osobe, zatim najmlađe i na kraju ciklusa osobe iz srednje dobne skupine. Populacijsku bazu čini baza podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadopunjena ažuriranim popisom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Što napraviti kada dobijete pozivno pismo na kućnu adresu?

Pozivno pismo sadrži povratnu kovertu za odgovor prema zavodima za javno zdravstvo i edukativnu brošuru o raku debelog crijeva te o mogućnostima sprječavanja pomoću otkrivanja adenomatoznih polipa i njihovog uklanjanja.
Na obrascu Pristanak za pregled (testiranje) stolice na skriveno krvarenje odaberite jednu od mogućnosti:

1. Ukoliko se želite testirati, potpišite se na za to predviđeno mjesto.

2. Ukoliko se ne želite testirati, zaokružite redni broj ispred ponuđenog odgovora. U ovom slučaju nije se potrebno i potpisati.

Odgovor vratite (besplatno) u koverti s plaćenim odgovorom na vaš županijski Zavod za javno zdravstvo.

Onim osobama koje su izjavile da se žele testirati poslati će se komplet za testiranje na kućnu adresu (slika 1.).
U pismu se nalaze tri testna kartona, plastična zip vrećica za spremanje testova, kartonski štapići, tri sanitarna predloška, jednostavna uputa sa slikovnim prikazom, anketni upitnik i koverta s povratnom adresom.

Komplet za testiranje

Materijali za testiranje

Sanitarni predložak za testiranje

Tijekom tri dana sakupljaju se uzorci stolice na priloženim kartonskim testovima prema uputi. Hemognost test karton s nanijetim uzorcima stolice treba poslati u zdravstvenu ustanovu unutar 7 dana od sakupljanja prvog uzorka.
Ispitanici test otvaraju isključivo s označene (prednje) strane na kojoj obavezno moraju upisati svoje ime i prezime i datum uzimanja uzorka. Hemognost test karton prije zatvaranja poklopca i ulaganja u plastičnu vrećicu obavezno treba ostaviti da se osuši 15 minuta na zraku.
Testove i ispunjeni anketni upitnik potrebno je nakon završenog testiranja u roku 1-2 dana dostaviti u priloženoj omotnici u Zavod na očitanje.

Osobe s pozitivnim nalazom testa kontaktiraju djelatnici Zavoda, dok se osobama s negativnim nalazom testa nalaz izdaje na zahtjev.

Upute za korisnike prije sakupljanja uzoraka stolice

Prema novim smjernicama za provedbu probira, preporuka je da se za probir gvajakovim testom ne provode ograničenja u prehrani, ni lijekovima, osim što se preporuča smanjiti uzimanje vitamina C prije testiranja i tijekom samog testiranja jer bi moglo doći do lažno pozitivnog nalaza.
Preporuča se odgoditi testiranje ako krvarite iz hemoroida ili mokraćovoda ili imate proljev ili menstruaciju.

Što u slučaju pozitivnog nalaza hemokult testa?

Osobe koje imaju pozitivan nalaz na nevidljivo krvarenje kontaktirat će djelatnik Zavoda s kojim te će se ujedno dogovoriti i kolonoskopski pregled u imenovanim jedinicama (npr. županijskom općom bolnicom). O pozitivnom testu bit će obaviješteni i njihovi liječnici opće/obiteljske medicine.

Osobama koje idu na kolonoskopiju šalje se na kućnu adresu pismena obavijest o pozitivnom nalazu, terminu kolonoskopije, uputama za čišćenje crijeva i kupovnicama.

Liječnik opće/obiteljske medicine pripremiti će osobu s pozitivnim testom za pregled i dati mu dodatne upute, posebno ako osoba boluje od neke bolesti, kao što su osobe koje npr. imaju šećernu bolest koju liječe inzulinom, uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi) i dr.

Što je kolonoskopski pregled i kako se pripremiti?

Kolonoskopija je pregled endoskopom pri čemu se savitljivim instrumentom, kolonoskopom, može najbolje pregledati cijelo debelo crijevo. Ako se kolonoskopom otkrije polipozna promjena ili postojanje druge sumnjive tvorbe, kroz endoskop se uzima komadić tkiva za daljnju analizu, a moguće je polip ukloniti.

Prije samog pregleda potrebno je dobro pripremiti se za pregled, adekvatnom prehranom i načinom čišćenja crijeva. Za kvalitetnu pretragu cijevo mora biti potpuno čisto.

Osobe s povećanim rizikom za razvoj raka deblog crijeva moraju se držati posebnih pravila tj. početak probira u ranijoj dobi ili češći interval probira.

ODAZOVITE SE TESTIRANJU JER RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT!

 

Ana Petrić, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
Koordinatorica Programa za Zadarsku županiju
Jelena Ćosić Dukić, prof. sociologije

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Photo: www.zjz-zadar.hr