U palijativnoj skrbi mobilni palijativni timovi i koordinatori

U skladu s Mrežom javne zdravstvene službe HZZO će ubuduće ugovarati koordinatore za palijativnu skrb kao i mobilne palijativne timove...

čime će se povećati dostupnost palijativne skrbi koja će se sada pružati u okviru primarne zdravstvene zaštite. Za ove su nove sadržaje utvrđeni kadrovski normativi kao i novčana sredstva te postupci kojima se prati rad koordinatora za palijativnu skrb. Koordinaciju palijativne skrbi može provoditi zdravstvena ustanova (dom zdravlja i ustanova za zdravstvenu njegu) čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave, dok se ugovaranje mobilnih palijativnih timova provodi isključivo s domovima zdravlja.

Izvor: www.hzzo.hr; 18.12.2015.