Radni sastanak "Zaštita prava starijih osoba" u Šibeniku

U petak, 25. svibnja 2018., s početkom u 12 sati, u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika, održat će se radni sastanak sa stručnjacima na temu sprječavanja zloupotrebe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju starijih osoba. 

U sklopu radnog sastanka raspravljat će se o načinima zaštite starijih osoba od zloupotrebe kada su u pitanju ugovori o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju, kao i dosadašnjim iskustvima stručnih službi i organizacija na području zaštite prava starijih osoba. Na radnom sastanku sudjelovat će predstavnici Grada Šibenika, županije Šibensko-kninske, PU Šibensko-kninske te drugi prestavnici ustanova i organizacija koje djeluju u skrbi za starije osobe.  

Budući da je zloupotreba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju starijih osoba prepoznata kao značajan izazov u osiguravanju sigurne i dostojanstvene starosti, potrebno je na lokalnoj razini osigurati podršku za starije osobe, odnosno identificirati dionike koji rade s interesom za zaštitu prava starijih i koji im mogu pružiti potrebnu podršku i savjet u slučaju kršenja njihovih prava. Cilj je ovog sastanka zajednički raspraviti načine na koje možemo starijim osobama pružiti podršku u zajednici kako bismo im omogućili što veću kvalitetu života u trećoj životnoj dobi. 

Radni sastanak organizira se u sklopu projekta „Zaštita prava starijih osoba – promocija, informacija, edukacija“, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“. Projekt provodi Udruga „MI“ – Split u partnerstvu s Udrugom socijalnih radnika Zadar i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.