Sadržaj neformalne edukacije "Domaćin u kulturnim institucijama"

Predstavnici Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske održali su sastanak s predstavnicom Udruge "MI"- Split gdje im je projekt detaljno prezentiran uz jamstvo kako se istim ne ulazi u djelokrug struke turističkih vodiča.

Predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske Kristina Nuić Prka i voditeljica projekta Dana Jurman Jakus održale su službeni sastanak, potaknute negodovanjem i zabrinutošću pojedinih članova društva turističkih vodiča Splita, Solina i Kaštela kako spomenuti program neformalne edukacije, zapravo predstavlja kršenje članka 69. Zakona o pružanju turističkih usluga te dovodi umirovljenike u zabludu nudeći im zaposlenje kao turistički vodič.

Na sastanku su predstavljeni besplatni sadržaji usmjereni umirovljenicima Kaštela, Solina, Splita i Podstrane s ciljem stjecanja novih vještina i znanja kroz neformalne tečajeve fotografije, maslinarstva, modernih tehnologija te „Domaćina u kulturnim institucijama“ koji doprinose cjeloživotnom obrazovanja i aktivnijem doprinosu umirovljenika u život zajednice.

Cjeloživotno učenje se shvaća kao jedan kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima koja su stečena u ranijoj životnoj dobi. Postoje četiri temeljna cilja koja se vezuju uz ovaj koncept, a to su: osobno zadovoljstvo razvoj pojedinca, aktivno građanstvo te društvena uključenost i zaposlenje. Također, provodi se i ostvaruje se u svim oblicima znanja i vještina se može i nadopuniti formalnim obrazovanjem i neformalnim programima koji se provode kroz projekte udruga.

Od ožujka se na širem području Splita kroz projekt Aktivna i kvalitetna starost, provode edukacije i tečajevi koji umirovljenicima osiguravaju besplatan sadržaj, mogućnost za stvaranje novih društvenih odnosa, smanjuje isključenost i osjećaj izolacije te pruža osjećaj da su korisni članovi društva. Skupina profesionalaca uključena je u pružanje različitih tematskih radionica i zajedno s aktivnim umirovljenicima doprinose većoj kvaliteti života umirovljenika.

Edukacija „Domaćin u kulturnim institucijama“, nastala je u suradnji s muzejima koji su podržali ideju da se umirovljenicima kreiraju poslovi kojima doprinose razvoju lokalne zajednice bilo kroz zapošljavanje u dijelu radnog vremena do 4 sata uz nastavak korištenja mirovine ili volonterskim angažmanom. Naime, svjesni smo da su umirovljenici njegovatelji kulturne i povijesne baštine te da posjeduju nezamjenjiva sjećanja na prošla vremena i tradiciju. Upravo s tim ciljem, osmišljena je inovativna edukacija kao dopuna kulturnom sadržaju trenutno u sklopu Muzeja grada Kaštela za Kaštela i Arheološkog muzeja Split za Split i Solin.

Angažirani su stručnjaci različitih profesija: arheolozi, turistički vodiči, povjesničari umjetnosti, kustosi iz Splita, Solina i Kaštela za osmišljavanje programa i provedbu modularne edukacije u trajanju od 30 sati za 45 umirovljenika. Neformalna edukacija nikako nije zamjena za turističke vodiče, kustose ili animatore već je usmjerena na unaprjeđenje komunikacijskih i prezentacijskih vještina umirovljenika u očuvanju kulturne baštine i povijesti svoga kraja. Riječ je o poslovima koji uključuju poslove u samom muzeju. Najčešće su to poslovi na dočekivanju i ispraćaju pratitelja, evidenciji pratitelja, prodaji ulaznica ili suvenira, orijentacije unutar muzeja, podrška u poslovima organiziranja događanja tijekom ljetnog perioda, ispomoć u arhiviranju i postavljanju izložbi te briga o urednosti muzeja. Tri umirovljenika dobit će priliku za zaposlenje kroz 3 mjeseca projekta, najvjerojatnije kroz srpanj, kolovoz i rujan 2021. Dodatno će se kroz projekt, s ciljem održivosti ovakvog koncepta, jačati kapaciteti ustanova za razvoj volonterskih programa u kulturnim institucijama.

– Veseli nas što je ovakav oblik neformalne edukacije prepoznat od strane kulturnih institucija i postoji interes umirovljenika te se nadamo da će se spojiti ideja o očuvanju tradicije te osigurati još jedan model kako umirovljenici aktivno doprinose zajednici. – poručuje Dana Jurman Jakus, voditeljica projekta iz Udruge „MI“- Split te sve zainteresirane upućuju na stranice www.seniori.hr

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF