Edukacija za „domaćina“ u Splitu

U sklopu projekta „Aktivna i kvalitetna starost“, na području Splita tijekom travnja održana je radionica za „domaćina“. Kao inovativni obrazovni program namijenjen umirovljenim osobama, cilj je radionice pružiti aktivnu edukaciju i povratak na tržište rada. Naime, najuspješniji su polaznici dobili mogućnost prijave i zaposlenja na mjestu „domaćina“ u Arheološkom muzeju u Splitu.

Osim u Splitu, edukacija je održana u Solinu i Kaštelima, čiji su kandidati dobili mogućnost zaposlenja u arheološkom parku Salona, odnosno u Muzeju grada Kaštela. No, tko je uopće „domaćin“ u muzeju?

Domaćini pružaju podršku posjetiteljima i muzejskom osoblju; kontroliraju kupovinu ulaznica, informiraju o muzejskim sadržajima, pomažu pri orijentaciji, čuvaju izložbeni prostor i predmete, itd. Stoga, angažirani domaćini predstavljaju rad muzeja kao kulturne ustanove. Kako za uspjeh u radu, ali i općenito u životu, polaznici su interaktivnim predavanjima unaprijedili komunikacijske i prezentacijske vještine, a učili su i tehnike upravljanja sukobima. Također, upoznali su povijesnu i kulturnu baštinu grada Splita, zajedno s predmetima i poviješću Arheološkog muzeja u Splitu. Cjelokupno znanje upotpunili su terenskom nastavom u staroj gradskoj jezgri, pri čemu su izravno upoznali vrijednu spomeničku baštinu. Naposljetku, nastavom u Arheološkom muzeju korisnici su upoznali osnove muzeologije te svakodnevne poslove i rad Muzeja.

Zbog pandemije koronavirusa, polaznicima je omogućeno sudjelovanje na predavanjima u online obliku (preko aplikacije Microsoft Teams), ali i uživo u prostorijama centra Zlatno doba te Udruge „MI“ – Split. Po završetku radionice, vrijedni su polaznici dobili certifikate o položenoj edukaciji, a prvi kandidati počinju s radom od 1. srpnja. Stoga, pozivamo Vas da posjetite Muzej i naše domaćine.

Projekt je ostvaren u partnerstvu s drugim udrugama i organizacijama na području Splita, Kaštela, Solina i Podstrane, a doprinosi socijalnoj uključenosti i povećanju kvalitete života umirovljenika na lokalnoj razini.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF