Upravljanje volonterskim programima u kulturi

U sklopu projekta "Aktivna i kvalitetna starost" održana je edukacija "Upravljanje volonterskim programima u kulturi" kojaje trajala 6 dana, a provele su je trenerice "Regionalnog volonterskog centra Split Udruge "MI" -Split - Tanja Tešija i Antonija Bitunjac.

Edukacija je održana online, a započela je 15.11.2021 godine.

Edukacija je bila podijeljena u 3 modula:

1. Planiranje volonterskog programa i izdrada opisa volonterske pozicije

2. Odgovarajuća volonterska pozicija za volonteta, odgovarajući volonter za volontersku poziciju

3. Volonteri trebaju podršku; evaluacija rada volontera i vrednovanje njihovog doprinosa

Edukacija je započela 15.11. i trajala je do 24.11.2021. godine gdje su se svi sudionici upoznali sa svim koracima u ciklusu upravljanja volonterskim programom. Sudionici su mahom bili predstavnici kluturnih udruga i institucija i nakon 6 dana edukacije stekli su znanja i vještine za koordinatora volontera.