Stavovi poslodavaca i umirovljenika o mirovinskoj reformi

Stručno istraživanje o stavovima poslodavaca i korisnika mirovinske reforme pod nazivom „Rad u mirovini u Splitu, Kaštelima, Solinu i Podstrani – oblici, potreba i stavovi” provedeno je u sklopu projekta Aktivna i kvalitetna starost.

U dijelu oblici angažmana osoba starije dobi nakon odlaska u mirovinu prikazani su postojeći zakonodavni okviri za Ugovor o volontiranju, Ugovor o radu, Ugovor o djelu/autorski ugovor.

Iz provedene fokus grupe s poslodavcima izdvajamo sljedeća zapažanja:

Sukladno ciljevima, poslodavcima su postavljena sljedeća pitanja:

- oblik vlasništva

- broj zaposlenih

- područje rada

- iskustvo u zapošljavanju umirovljenika

- vrsta radnog odnosa umirovljenika koji su bili angažirani u njihovim poslovnim subjektima

- prepoznavanje potrebe za zapošljavanjem/angažmanom umirovljenika

- stavovi o adekvatnim poslovima za umirovljenike

- upoznatost sa pravnim i zakonskim regulativama vezanima za zapošljavanje umirovljenika

- stav o zapošljavanju umirovljenika

- stav o prednostima i nedostacima zapošljavanja umirovljenika

- stav o prihvatljivim oblicima zapošljavanja umirovljenika, a navodimo neke od odgovora poslodavaca.

Kada je riječ o voljnosti poslodavaca da u svojim tvrtkama i drugim poslovnim subjektima angažiraju umirovljenika, velika većina ispitanika (86,7%) daje pozitivan odgovor.

Na pitanje o mišljenju o zapošljavanju umirovljenika (općenito), najveći broj ispitanika (53,3%) izražava da izrazito pozitivno gleda na taj koncept. Ukupno 20% ispitanika izražava pozitivan stav prema tom konceptu, dok negativnih i izrazito negativnih stavova nije bilo među ispitanicima.

Iz provedene fokus grupe s umirovljenicima:

Svi sudionici složili su se kako je rad nakon mirovine nešto što je pozitivno i poželjno i kako bi ga svakom preporučili, ali najbitnije od svega je ostati aktivan - u psihičkom i fizičkom smislu. Oni koji su nakon mirovine nastavili s radom, smatraju kako im je on obogatio život, ne znaju kako bi se bez njega postavili i to ih obogaćuje i daje im priliku da ostanu aktivni, odnosno daje im volju da se ujutro obuku i izađu vani i imaju normalan život, jer kako kažu – najgore je ostati doma i ne raditi ništa.

Svi se slažu kako nedostataka u zapošljavanju nakon mirovine nema, a kao pozitivne strane navode kvalitetu života, socijalizaciju (ostajanje u kontaktu sa starim prijateljima i stvaranje novih kontakata), materijalnu sigurnost,...

Zaključak ove fokus grupe je da su umirovljenici pozitivno orijentirani na rad i da žele raditi – zbog kvalitetnijeg života u smislu materijalnog, ali i zbog same činjenice da ostaju aktivni i stvaraju nova poznanstva. Mirovina je samo još jedna etapa u našim životima i treba promijeniti stav u glavi kojeg kao društvo imamo da ona označava kraj, kad je ona samo još jedna crtica u našim životima, nikakva prepreka. Jednako tako, volontiranje u starijoj životnoj dobi ima pozitivne konotacije, pošto pojedincu omogućava učenje, osobni razvoj, redovitu komunikaciju s ljudima te zadržavanje aktivnijeg stila života.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF