Poziv na regionalnu edukaciju, 20.lipnja 2023.

Dana 20. lipnja 2023. godine u Multimedijalnom kulturnom centru Split s početkom u 10h održati će se jednodnevna regionalna edukacija na temu ""Izazovi Europskog stupa socijalnih prava u Splitsko-dalmatinskoj županiji".

Edukaciju organizira CERANEO - Centar za razvoj neprofitnih ogranizacija u okviru provedbe projekta "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj".

Europski stup socijalnih prava (ESSP) skup je od 20 načela kojima se ostvaruje socijalna i uključiva Europska
unija. Cilj edukacije je aktualizirati provedbu Europskog stupa socijalnih prava na području Splitskodalmatinske županije te potaknuti raspravu o ovoj vrlo bitnoj temi. 

Kroz regionalnu edukaciju sudionicima će se približiti postupak praćenja zadanih pokazatelja na
nacionalnoj razini kroz predstavljanje Profila hrvatske socijalne države te vrijednost koja može proizići iz
primjene ESSP-a za građane i građanke Splitsko- dalmatinske županije.

Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

Svi zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedećeg obrasca: https://forms.gle/uxoKkyH9JS72tqSz7