demencija

  • Demencija je opći termin koji opisuje heterogenu grupu neuroloških bolesti koje se mogu kategorizirati na dosta načina. Neurodegenerativne demencije kao što je Alzheimerova bolest, frontotemporalna demencija i demencija Lewyevih tjelešaca su progresivne i deteriotizirajuće bolesti. Vaskularna demencija, alkoholom inducirana demencija i demencija uzrokovana traumatskom ozljedom mozga mogu biti različitije u pogledu tijeka i simptoma.

  • BOSTON - Iako je već duže vrijeme poznato da zagađenje zraka, čak i kada se radi o niskim razinama, može povećati rizik od moždanog udara, najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Stroke pokazalo je da život u gradovima ima negativan utjecaj na mozgove građana koji su do sada prolazili nezamijećeni.

  • Saul Villeda proveo je cijelu godinu u istraživanju koje pomalo podsjeća na medicinu srednjega vijeka. Naime, ispitivao je mogu li se stari i nemoćni pomladiti transfuzijama krvi mladih…

  • Demencija je pojam koji označava skupinu simptoma od kojih je najizraženiji gubitak pamćenja. Uz smetnje pamćenja javljaju se i drugi simptomi koji vode sve izraženijem oštećenju spoznajnih funkcija te sve većoj ovisnosti oboljelog o pomoći okoline. Mogu se javiti i poremećaji govora, nemogućnost izvršavanja složenih naučenih radnji te nemogućnost prepoznavanja predmeta uz sačuvani vid.

  • Najnovija istraživanja potvrdila vezu između lijekova za spavanje, antihistaminika te antidepresiva sa simptomima demencijom i Alzheimerove bolesti.