eutanazija

  • Prije 13 godina Nizozemska je postala prva zemlja u svijetu koja je legalizirala eutanaziju, koja je danas uzrok smrti više od 3 posto ljudi u toj zemlji. U posljednjih pet godina u Nizozemskoj se broj onih koji su u smrti potražili kraj svojih patnji - udvostručio.