pothranjenost

  • Hrvatsko pučanstvo stari, a udio osoba starijh od 65 godina procjenjuje se na više od 16 posto, što je jedan od najviših postotaka Europe. Istraživanja koja se provode u zadnjih desetak godina ukazuju na porast gerijatrijske zdravstvene potrošnje zbog pothranjenosti starijih osoba, osobito onih u dubokoj starosti koji dva puta više posjećuju liječnike, tri puta češće bivaju hospitalizirani, a sam boravak u bolnici produžuje se za više od 30 posto, rečeno je u ponedjeljak na Gerontološkom simpoziju o značenju nutritivnog pobira.