U tijeku su prijave na besplatne edukacije za “Domaćina” u kulturnim institucijama za umirovljenike Solin u sklopu projekta „Aktivna i kvalitetna starost“, svibanj 2021.

Edukacija za „Domaćine u kulturnim institucijama“ s ciljem stjecanja novih vještina, usmjerene su umirovljenicima koji žele saznati kako prezentirati kulturnu i povijesnu baštinu svojeg kraja. Zbog epidemioloških uvjeta dio edukacije koja obuhvaća teorijski dio se može odvijati i putem besplatne on line platforme MS Teams.

Edukacija je podijeljena na dva modula:

  1. modul počinje 17.5.,18.5., 19.5.2021. u 9 do 14 sati
  2. modul počinje24.5.,26.5.,27.5. 2021. od 9 do 14 sati.

Edukacija će se odvijati u prostoru arheološkog lokaliteta Starine, Solin.

Stručnjaci arheolozi, turistički vodič, povjesničari umjetnosti, komunikolog te kustos iz Splita, Solina i Kaštela angažirani za provedbu modularne edukacije u trajanju od 30 sati, 6 dana po 5 sati. Predviđeno je sudjelovanje do 15 umirovljenika s područja Solina, koji će po završetku edukacije dobiti i Potvrdu o sudjelovanju. Za jednog umirovljenika će se tijekom ljetnih mjeseci (6,7 i 8 mjesec) osigurati radno mjesto na 4 sata dnevno u sklopu lokaliteta gdje su završili edukaciju!

Riječ je o inovativnoj dopuni kulturnih sadržaja u sklopu Arheološkog muzeja Split- lokaliteta Starina u Solinu. Umirovljenici će unaprijediti komunikacijske vještine i naučiti prezentirati kulturnu i povijesnu baštinu, uključujući anegdote i priče svoga kraja. Za sudjelovanje je potrebna motivacija i želja da naučite nešto novo i korisno, poželjno je osnovno poznavanje kulturne/ turističke ponude grada, poznavanje jednog stranog jezika te bavljenje turizmom kao iznajmljivač ili turistički vodič.

S obzirom na epidemiološke mjere i ograničen broj korisnika na maksimalno 15 korisnika a svoj interes za sudjelovanje i prijavu potrebno je prijaviti lokalnom koordinatoru za Solin Gradskom društvu Crvenog križa.

Više o aktivnostima saznajte na www.seniori.hr.

Projekt „Aktivna i kvalitetna starost“ započeo je u lipnju 2020. i provodit će se do lipnja 2022. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF