Interreg CENTRAL EUROPE Projekt PROCAREFUL

Projekt PROCAREFUL - PRO.active CARE F.or U.sers L.ife podržava Interreg CENTRAL EUROPE Program uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt vodi I.S.R.A.A. (Italija) u partnerstvu s 8 partnera iz Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovenije i 3 pridružena partnera iz Italije i Slovenije.
Trajanje projekta je 3 godine.

Projekt PROCAREFUL ima za cilj razviti inovativni model za hibridne usluge kućne njege za podršku samostalnom životu starijih i ranjivih osoba kojima je potrebna skrb, koristeći prednosti digitalizacije.

Starije i ugrožene osobe žele biti zbrinute u svojim domovima. Ali tehnička rješenja za podršku samostalnom životu često nedostaju, posebno u ruralnim regijama. Projektom se želi prevladati izazov postojećeg urbanog i ruralnog jaza u dostupnosti kućne njege i pravodobnom pružanju usluga unapređenjem postojećih usluga zdravstvene i socijalne skrbi i njihovim prelaskom s reaktivnog na proaktivni pristup.

Kako bi to postigli, partneri rade na rješenju koje kombinira njegu licem u lice s daljinskom i digitalnom podrškom koja se temelji na strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji. Implementacija modela testirana je u pet regija.

Za dodatne informacije posjetite web stranicu PROCAREFUL: https://www.interreg-central.eu/projects/procareful/