Udomiteljstvo odraslih osoba na području Splitsko-dalmatinske županije

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku - djetetu ili odrasloj osobi - osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Foto: www.pixabay.com


Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj 

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi. Najčešće su to upravo starije i nemoćne osobe, zatim osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjima. Udomiteljska obitelj može biti srodnička i nesrodnička.

Splitsko-dalmatinska županija

Na području Splitsko-dalmatinske županije trenutačno postoje ukupno 22 udomiteljske obitelji, od toga jedna srodnička na području djelovanja Centra za socijalnu skrb Split. S obzirom na prekapacitiranost postojećih institucionalnih oblika smještaja (Domovi za stare i nemoćne osobe), evidentna je potreba za daljnjim širenjem mreže udomiteljstva.

Udomiteljske obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije postoje na u Splitu, Makarskoj, Trogiru, Imotskom, Braču, Omišu i Sinju, a najviše smještajnih kapaciteta nalazimo u Sinju (11) i Imotskom (9). Dodatno, u Centru za socijalnu skrb Split formiran je Tim za udomiteljstvo kojem se mogu obratiti sve osobe zainteresirane za stjecanje dozvole za udomiteljstvo.

Postupak uključivanja u proces udomiteljstva (bilo djece bilo odraslih/starijih osoba) je sljedeći:

  1. razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihološko testiranje
  2. provjera stambenih i ostalih propisanih uvjeta koje udomitelji moraju zadovoljiti
  3. izdavanje rješenja od ispunjavanju uvjeta i upućivanje na osposobljavanje za udomitelje
  4. nakon završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se može obnavljati nakon isteka.

Marina Elez Urlić

voditeljica Odjela za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Split