Prevencija nasilja nad starijim osobama

Nasilje nad starijim osobama kao pitanje zaštite starijih je postalo aktualno posljednjih godina, iako to nipošto nije nov fenomen. Ipak, o njemu se još uvijek slabo govori u javnosti, a razlozi za to kriju se u neprijavljivanju slučajeva nasilja što daje pogrešnu sliku o pojavnosti slučajeva zlostavljanja, ali i u činjenici da se neki obrasci ponašanja još uvijek ne prepoznaju kao nasilni. 

Foto: pixabay.com

Glavne strategije prevencije zlostavljanja starijih osoba uključuju forsiranje javnozdravstvenih kampanja u cilju što boljeg informiranja starijih osoba (prepoznavanje znakova zlostavljanja!) kao i usmjeravanja pozornosti javnosti na ovaj problem. Nadalje je potrebno provoditi integrirane programe u školama kako bi se smanjili ukorijenjen negativan stav, predrasude i stereotipi prema starijim osobama, re-definirati socijalnu politiku, podići standarde skrbi za starije osobe, te provoditi dodatnu i kontinuiranu edukaciju svih uključenih u skrb. Osobitu pozornost treba posvetiti institucijama koje se skrbe za starije, kao i njihovom osoblju.

Društveni odgovor u smislu prevencije treba uključivati: obvezno prijavljivanje bilo kakvog oblika nasilja prema starijim osobama (policija, socijalna skrb, obiteljska medicina), formiranje grupa samo-pomoći (npr. pri gerontološkim centrima), osiguravanje sigurnih kuća za zlostavljane starije osobe, provođenje programa psihološke pomoći kao i strožu zakonsku regulativu za nasilnike.

Konačno, u prevenciji zlostavljanja starijih osoba najvažnija su tri koraka:

1. Uvijek poslušati stariju osobu i/ili osobu koja o njoj skrbi ili se brine (npr. obiteljski liječnik, susjed, prijatelji, drugi članovi obitelji, ...).
2. Intervenirati čim postoji i najmanja sumnja na zlostavljanje/zanemarivanje starijih osoba.
3. Educirati što veći broj osoba, neovisno o dobi, o načinima prepoznavanja zlostavljanja/zanemarivanje, te mogućnostima prijavljivanja kako bi se postigao što brži i kvalitetniji odgovor u cilju zaštite starije osobe.

mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva

Voditeljica Odjela za epidemiologiju i prevenciju ozljeda

Služba za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije