Standardi kvalitete u pružanju socijalnih usluga

Kako bi usluga dugotrajnog smještaja bila što kvalitetnija i učinkovitija Vedona se pruža po propisanim standardima kvalitete. Standardi kvalitete socijalnih usluga imaju za cilj zakonska prava korisnika produbiti i podići na višu razinu sukladno suvremenoj praksi socijalnog rada čime se korisnike dodatno osnažuje da postanu informirani te sudjeluju u kreiranju usluge koju dobivaju ili plaćaju.

Foto: pixabay.com

Takvim pristupom starijim osobama smještenim u ustanovama omogućuje se proaktivno starenje time i učinkovitija zaštita njihovih prava, što je pretpostavka za očuvanje njihova dostojanstva pa tako i kvalitete njihova života u starosti.

Pružatelj usluga starijim osobama koji su korisnici njihovih usluga dužni su im osigurati:

 • Dostupnost informacija
 • Dostupnost usluga 
 • Povezivanje i suradnju
 • Procjena i planiranje
 • Prijem i otpust
 • Odlučivanje i samoodređenje
 • Privatnost i povjerljivost
 • Sigurnost od izrabljivanja
 • Restriktivni postupci
 • Prigovori i žalbe
 • Dobro rukovođenje
 • Dobro upravljanje
 • Odgovarajuće zaposlenike
 • Rad volontera i studenata
 • Pristupačnost okoliša
 • Uvjete prilagođene korisnicima
 • Sigurnost i zaštitu.

Iako država i društvo kroz izradu raznih strategija, zakona i politika donosi propise koji bi starijim osobama trebali osigurati dostojansveno starenje i uživanje svih svojih prava, ipak do kršenja njihovih prava dolazi češće nego kod ostalih dobnih skupina. Neka provedena istraživanja pokazala su da se najčešće krše prava iz kategorije sigurnosti i osobnog dostojanstva što se u ustanovama očituje kroz na primjer ne sudjelovanju na izbor kvalitete prehrane, ograničavanje kretanja, uključivanje u obrazovne tečajeve i slično.

Koliko je god zabrinjavajuć podatak da se prava starijih osoba često krše, što u ustanovama, što u obitelji i u društvu općenito, još više zabrinjava opća pasivnost kad starijih osoba kojima su uskraćena prava u smislu da rijetko traže zaštitu. Stoga još jednom napominjem da su starije osobe ravnopravne u svojim pravima i slobodama sa svakim drugim građaninom, što su svakako i zaslužili, a da bi im se to zaista i omogućilo država i društvo trebaju im osigurati dodatne mjere potpore.

Vesna Dujić, dipl. socijalna radnica

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Sv. Frane, Zadar