Što podrazumijeva nasilje u obitelji?

PITANJE: Što podrazumijeva pojam nasilja u obitelji i koje su skupine najranjivije?

Foto: pixabay.com

Nasilje u obitelji može se odrediti kao skup ponašanja kojima je cilj kontrola nad drugim osobama uporabom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem (Ajduković, 2003). Predstavlja kompleksan javnozdravstveni problem koji zadire u sve razine ljudskog postojanja i u područje ljudskih prava te je sve češća pojava u modernom društvu. Najčešće pogađa ranjive skupine kao što su djeca, žene i starije osobe (Rusac, 2006). Starije su osobe posebno ranjive kada je u pitanju nasilje unutar obitelji i često su upravo one žrtve.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji jasno definira koja se ponašanja smatraju obiteljskim nasiljem:

• tjelesno nasilje, kao i primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda,
• tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,
• psihičko nasilje, tj. psihička prisila koja uzrokuje osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, uhođenje ili uznemiravanje preko sredstava za komuniciranje ili komuniciranja s trećim osobama, izolacija ili ograničavanje slobode kretanja, sprječavanje kontakta s članovima obitelji ili drugih osoba, okrivljavanje druge osobe za nasilno ponašanje, prisiljavanje prakticiranja vjere kojoj osoba ne pripada,
• spolno nasilje, spolno uznemiravanje, inzistiranje na spolnom odnosu ili drugim seksualnim postupcima koje druga osoba ne želi
• ekonomsko nasilje.

 

Projekt "Zaštita prava starijih osoba - promocija, informacija, edukacija" financiran je sredstvima MInistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.