Čestim ejakulacijama do manje raka prostate?

Veći broj ejakulacija smanjuje rizik nastanka raka prostate. To pokazuju rezultati dugogodišnje prospektivne studije čiji su rezultati nedavno prezentirani u SAD-u.

Veći broj ejakulacija smanjuje rizik nastanka raka prostate. To pokazuju rezultati dugogodišnje prospektivne studije čiji su rezultati nedavno prezentirani u SAD-u.

Povezanost frekvencije ejakulacija s nastankom raka prostate je i ranije bila predmet ispitivanja. Međutim, istraživanje koje je vodila Jennifer Rider, epidemiolog iz Škole javnog zdravlja harvardskog sveučilišta u Bostonu donosi do sada najpouzdanije dokaze jer:

1. se radi o prospektivnoj studiji, tj.ispitanici su se uključili u studiju i pratili tijekom 18 narednih godina 

2. je uključen veliki broj ispitanika (32 000)

3. su ispitanici izravno, bez okolišanja pitani za broj ejakulacija i nisu korišteni neizravni podaci o broju seksualnih partnera, broju djece i sl. 

Razlika u riziku nastanka raka prostate nađena je za grupu ispitanika koji su imali najmanje 21 ejakulaciju mjesečno u odnosu na ispitanike koji su ejakulirali 4-7 puta mjesečno. Naime, oni su imali za 34% manji rizik gledajući cjeloživotno razdoblje, te za 25% manji rizik za razdoblje od 40-49 godine života.

Ispitivanje svakako tjera na razmišljanje i otvara brojne rasprave. Ispitivači postavljaju pitanje treba li modificirati liječenje raka prostate u bolesnika s čestom ejakulacijom?

Izvor: Sažetak studije prezentirane 15.5.2015. na godišnjem sastanku Američke urološke udruge (AUA) s oznakom PD6-07.

 

Autor: Andrej Mardešić