Procjena broja oboljelih od demencije u Splitu

Demencija nastaje kao posljedica neurodegenerativnih bolesti (Alzheimerova bolest, vaskularna demencija, demencija s nastankom Lewyjevih tijela, frontotemporalna demencija itd.) i obilježava je pogoršanje kognitivnih sposobnosti kao i sposobnosti za samostalan život oboljele osobe.

pixabay.com

Trend starenja populacije utječe na pojavu sve većeg broja oboljelih, te su visokorazvijene zemlje poput Velike Britanije, Francuske, Norveške, Sjedinjenih američkih država i Južne Koreje već izradile posebne planove ili strategije za rješavanje zdravstvenih i socijalnih posljedica demencije.

Iako se sve češće dijagnosticira demencija u mlađoj dobi, ona je još uvijek dominatan problem starije populacije i potrebno je procijeniti broj oboljelih u toj populaciji (prevalenciju) kako bi se moglo planirati aktivnosti. Veliki napor u tom smislu napravila je skupina svjetskih stručnjaka koje je predvodila skupina iz King’s Collegea u Londonu te procijenila prevalenciju demencije u 14 područja svijeta (prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije) 1. Utvrdili su da postoje male razlike u prevalenciji demencije širom svijeta i da se za dobnu skupinu starijih od 60 godina kreće uglavnom u rasponu od 5-7% 2. U Zapadnoj je Europi nađena nešto viša prevalencija (7,9%), a najviša u Latinskoj Americi (8,5%).

Koristeći podatak o ujednačenoj prevalenciji bolesti širom svijeta, te preuzimajući vrijednosti prevalencije iz Zapadne Europe za dobne skupine od 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, i 90 i više godina, pokušali smo procijeniti prevalenciju demencije u Splitu za navedene dobne skupine i prema spolu. Podaci o broju stanovnika u Splitu preuzeti su iz popisa stanovništva u 2011 3. Procjena broja oboljelih prikazana je u Tablici 1.

 

Tablica 1. Procjena broja osoba s demencijom u Splitu po dobi i spolu
S K U P I N A / D O B 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
Muškarci ukupno 5.348 3.207 3.601 2.837 1.708 660 181
Procijenjen broj muškaraca s demencijom 75 74 133 179 181 115 60
Žene ukupno 6.749 4.269 4.743 4.133 2.824 1.523 509
Procijenjen broj žena s demencijom 128 128 237 355 418 376 246
SVI (M+Ž) 12.097 7.476 8.344 6.970 4.532 2.183 690
Procijenjen broj osoba s demencijom u Splitu 194 194 359 516 585 474 297
Izradila Udruga "MI" - Split prema prevalenciji za Zapadnu Europu iz M. Prince et al. (2013)

 

1.Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L, Ganguli M, et al. Global prevalence of dementia: A Delphi consensus study. Lancet 2005;366:2112–7.

2.Prince M, Bryce R, Albanese E, Wimo A, Ribeiro W, Ferri CP. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement. 2013 Jan;9(1):63-75.

3.Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Prvi rezultati po naseljima. Br. izvješća: 1441

Autor: Andrej Mardešić