Obvezni mirovinski fondovi ostvarili više od 25 milijardi kuna zarade

Nakon gotovo četrnaest godina od osnivanja ostvaren je prosječni godišnji prinos u visini od 5,88%, odnosno 3,65% realan prosječan godišnji prinos od osnivanja.

S ovakvim prinosima obvezni mirovinski fondovi svojim članovima su do početka 2016. godine ostvarili ukupno 25,02 milijardi kuna nove vrijednosti, odnosno zarade svojim članovima. Od početka rada ukupne uplate doprinosa iznose 49,02 milijardi kuna (korigirano za isplate i beneficirani radni staž), a neto imovina pod upravljanjem na 31.12.2015. iznosila je 74,04 milijardi kuna – što predstavlja 22,5 % BDP-a. Sredstva uplaćena u drugi stup ne troše se danas, nego će se trošiti tek kad današnji zaposlenici odu u mirovinu, što predstavlja sigurnost budućih umirovljenika. poslovni.hr