palijativa

  • Poznati časopis „The Economist“ analizirao je i rangirao sustave palijativne skrbi u svijetu. Analiza obuhvaća palijativne sustave 80 država u kojima živi ukupno 85% svjetske populacije i 91% starijih od 65 godina. Na popisu nema Republike Hrvatske…

  • U skladu s Mrežom javne zdravstvene službe HZZO će ubuduće ugovarati koordinatore za palijativnu skrb kao i mobilne palijativne timove...