Edukacija za „domaćina“ u Solinu

U sklopu projekta „Aktivna i kvalitetna starost“, na području je Solina tijekom svibnja održana radionica za „domaćina“ u kulturnim i turističkim organizacijama. Kao inovativni obrazovni program namijenjen umirovljenim osobama, cilj je radionice pružiti aktivnu edukaciju i povratak na tržište rada. Naime, najuspješniji su polaznici dobili mogućnost prijave i zaposlenja na mjestu „domaćina“ u arheološkom lokalitetu Salona.

Osim u Solinu, edukacija je održana u Splitu i Kaštelima, čiji su kandidati dobili mogućnost zaposlenja u Arheološkom muzeju u Splitu, odnosno u Muzeju grada Kaštela. No, tko je uopće „domaćin“?

Domaćini pružaju podršku posjetiteljima i djelatnicima; kontroliraju kupovinu ulaznica, informiraju o sadržajima arheološkog parka, pomažu pri orijentaciji, čuvaju spomeničku baštinu, itd. U obavljanju posla od angažiranih kandidata očekuje se odgovornost, otvorenost i susretljivost, a kao domaćini predstavljaju rad institucije i kulturne ustanove. Zbog toga, polaznici su interaktivnim predavanjima unaprijedili komunikacijske i prezentacijske vještine, a učili su i tehnike upravljanja sukobima. Također, upoznali su povijesnu i kulturnu baštinu grada Solina, zajedno s karakteristikama i poviješću lokaliteta Salone. Cjelokupno znanje upotpunili su terenskom nastavom u arheološkom parku te lokalitetima unutar grada Solina, pri čemu su izravno upoznali vrijednu spomeničku baštinu.

Zbog pandemije koronavirusa, polaznicima je omogućeno sudjelovanje na predavanjima u online obliku (preko aplikacije Microsoft Teams), ali i uživo u prostorijama arheološke kuće Tusculum. Po završetku radionice, vrijedni su polaznici dobili certifikate o položenoj edukaciji, a prvi kandidati počinju s radom od 1. srpnja. Stoga, pozivamo Vas da posjetite arheološki park Salonu i naše domaćine.

Projekt je ostvaren u partnerstvu s drugim udrugama i organizacijama na području Splita, Kaštela, Solina i Podrstrane, a doprinosi socijalnoj uključenosti i povećanju kvalitete života umirovljenika na lokalnoj razini.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF