Podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja

Jedan od rezultata projekta je izrada „Smjernice za lokalno uključivanje umirovljenika u život zajednice“ koje se nadovezuju na provođenje cijelog niza besplatnih sadržaja za umirovljenike koji su provedeni tijekom projekta.

Postupku izrade Smjernica prethodilo je niz drugih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti: 2 tematska okrugla stola, 8 fokus grupa za umirovljenike i dionike javnog, civilnog i privatnog sektora održan u Splitu, Solinu, Kaštelima i Podstrani, 4 javne rasprave sa zaključcima i specifičnostima svakog grada/općine te 3 radna sastanka radne skupine koja je sudjelovala u izradi Smjernica u Splitu.

Tematski okrugli stolovi

Okrugli stolovi su organizirani s namjerom promocije koncepta zdravog i aktivnog starenja namijenjen predstavnicima javnog, privatnog i neprofitnog sektora koji skrbe ili pružaju pomoć starijim osobama na širem području Splita.

Prvi pod nazivom Zajednica koja njeguje zdravo i aktivno starenje održan je u studenom 2021. godine na kojem su gosti iz Ljubljane iz Saveza umirovljenika Slovenije predstavili model „Age- friendly city“ razvijen od Svjetske zdravstvene organizacije; gošće iz zagrebačkog odjela za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom predstavile su rad Gerontoloških centara  u Zagrebu, dok su predstavnici udruge Mi predstavili EU Zelenu knjigu u starenju.

Drugi okrugli stol, „Aktivni u mirovini?!“ održan je krajem veljače 2022. godine s naglaskom na mogućnosti koje mirovinska reforma pruža umirovljenicima te promociji neformalnih programa koji su namijenjeni starijim osobama. Gosti izlagači bili su Željko Ljubičić, predstojnik splitskog Zavoda za mirovinsko osiguranje te prof. Sanja Smojver-Ažić s temom Aktivno starenje na Sveučilištu za treću dob u Rijeci. Posljednje predavanje usmjereno je primjerima uključivanja umirovljenika u neformalne programe organizacija civilnog društva kojeg je održala predstavnici udruge Mi.

Fokus grupe

U međusektorskim fokus grupama u svim gradovima/općini kao izazov je naglašen nedostatak suradnje i umrežavanja te koordinacija rada neformalne ili formalne mreže stručnjaka uključenih u socijalnu i zdravstvenu skrb za starije osobe. Okupljeni predstavnici javnog, civilnog i profitnog sektora složili su se s činjenicom da iako su udruge fleksibilnije u poslovanju i korištenju EU sredstava često radi neizvjesnih financija teško mogu planirati i kontinuirano djelovati u tom smjeru, pa bi javni sektor mogao biti zadužen za okupljanje i vođenje grupe stručnjaka koji se bave pitanjima starijih osoba.

Fokus grupe okupile su do 8 umirovljenika i većinom su stavovi bili slični, izdvajamo neke od specifičnih zapažanja po gradovima/općini.

Zapažanja grupe u Splitu:

 • Sudionici ističu kako im je COVID Pandemija ostavila traga u smislu vremena kojeg su proveli u svojim kućama
 • Važno im je da se druže, odlaze na aktivnosti koje organiziraju udruge
 • Smatraju da nisu usamljeni
 • Problem vide u maloj mirovini s kojom jedva ili teško mogu zadovoljiti svoje potrebe pa ovise o dodatnoj pomoći obitelji

Zapažanja grupa u Kaštelima:

 • Vode polagan život i nedostaje im fizičke aktivnosti
 • Smatraju da su dosta nezainteresirani i nemotivirani za dodatne sadržaje
 • Nedostatak uvjeta za specijalističke preglede
 • Nedostatak usluge prijevoza i pratnje

Zapažanja grupa u Solinu:

 • Visoka cijena autobusnih karata
 • Loša prometna infrastruktura
 • Mala mirovina
 • Nedostatak prostora za druženje
 • Nedostatak sadržaja prilagođenog za umirovljenike

Zapažanja grupe u Podstrani:

 • Plaže nisu prilagođene starijim osobama
 • Nedostatak dnevnog boravka
 • Dosta je umirovljenika slabijeg zdravstvenog stanja pa ne koriste usluge dostupne u zajednici

Javne rasprave

Proces izrade Smjernica vidimo kao svojevrsnu analizu dostupnih usluga, sadržaja te potreba samih korisnika temeljenih na znanstvenom istraživanju i ostalim aktivnostima projekta, koja mogu doprinijeti definiranju prioriteta lokalnih natječaja usmjerenih udrugama koje u svoj rad uključuju i javne rasprave budu usmjerene karakteristikama područja.

Javne rasprave su osim pregleda dosadašnjih podataka prikupljenih kroz projekt, dala i osvrt na trendove demografskog starenja, raspravljali smo o kvaliteti života umirovljenika s aspekta odlaska u mirovinu i smanjenog društvenog angažmana te dala prikaz postojećih sadržaja i nekih novih mogućih rješenja u zajednici. U dijelu analiza osvrnuli smo se na politike u zemljama u okruženju te predstavili zapažanja znanstvenog istraživanja kojeg su provele dr. Bandalović, Šuljug Vućica, Lončar za potrebe projekta.

Radne skupine za izradu Smjernica

Nakon javnih rasprava, uslijedila su 3 radna sastanka stručnjaka i osoba uključenih u socijalnu i zdravstvenu skrb starijih osoba na širem području Splita.

Na prvom radnom sastanku smo prezentirali zapažanja umirovljenika, zapažanja dobivena provedbom projektnih aktivnosti, provedenog znanstvenog istraživanja te rezultate sa fokus grupa.

Na drugom su stručnjaci podijeljeni po grupama raspravljali podijeljeni po grupama: 1. Dokumenti i politike, 2. Infrastruktura i okruženje, 3. Programi i aktivnosti u svrhu rada, volontiranja, 4. Programi i aktivnosti u svrhu socijalnog uključivanja –izobrazba, socijalizacija, 5. Suradnja i povezivanje.

Na zadnjem sastanku stručnjaci su definirali Smjernice koje donosimo u cijelosti.

Stručnjaci uključeni u djelatnosti u interesu starijih koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima kroz razmjene na javnim događanjima, stručnim skupovima, fokus grupama te javnim raspravama ukazuju na potrebu ulaganja u 5 tematskih područja:

 1. Povezivanje, suradnja i koordinacija dionika iz različitih područja koja se tiču starijih osoba
 2. Razvoj i prilagodba lokalnih politika (socijalnih planova i strategija)
 3. Stvaranje uvjeta i prilagodba infrastrukture
 4. Organiziranje i održivost kvalitetnih sadržaja socijalnog uključivanja
 5. Organiziranje i održivost kvalitetnih sadržaja radnog uključivanja i volontiranja starijih osoba

Smjernice za uključivanje umirovljenika.

 

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF