Mirovine u brojkama na kraju 2014.

Krajem 2014. u Hrvatskoj je bilo ukupno 1.223.160 umirovljenika od čega 669.534 (55%) korisnika starosne i prijevremene starosne mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, s prosječnim primanjima od oko 2.442,85 kuna (umanjeno za porez i prirez), te nešto manje od 300.000 umirovljenika korisnika invalidske mirovine s prosječnim primanjima od 1.964,01 kunu.

Foto: pixabay

Udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj neto plaći u RH je oko 60%, a već mjesecima je zabrinjavajući podatak o odnosu broja korisnika mirovina (umirovljenika) i osiguranika (radnika) - 1:1,15.

Iz proračuna je za isplatu svih vrsta mirovina (prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Ugovora između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO i članova njihovih obitelji) na kraju 2014. godine bilo potrebno osigurati 3 milijarde i 46 milijuna kuna.

Barbara Balić