Pitanje: Doplatak za pomoć i njegu

Pitanje: Moj otac ima zdravstvenih problema i potrebna mu je pomoć druge osobe u svakodnevnom samozbrinjavanju. Može li ostvariti kakva prava iz sustava socijalne skrbi?

Foto: pixabay.com


0dgovor: Ukoliko kod osobe postoje takve zdravstvene poteškoće koje ga onemogućuju u svakodnevnom funkcioniranju na način da mu je prijeko potrebna pomoć druge osobe, može se obratiti zahtjevom za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu nadležnom Centru za socijalnu skrb. Zahtjevu (koji se može pronaći na mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb) se prilaže medicinska dokumentacija,osobna iskaznica, rodni list te ostala relevantna dokumentacija. Nakon primitka zahtjeva, Centar za socijalnu skrb upućuje osobu na Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (ZOSI) gdje liječnici vještaci izrađuju mišljenje o stupnju zdravstvenog oštećenja. Ovisno o Nalazu i mišljenju, kao i drugim okolnostima navedenima u Zakonu o socijalnoj skrbi, osobi se može priznati pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama, uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima, priznaje se:
• osobi s težim invaliditetom
• osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
• slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:
• slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
• osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
• koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
• koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
• koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
• ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
• osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
• osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju. 

Marina Elez Urlić, dipl. soc. radnica

Centar za socijalnu skrb Split