Pitanje: Smještaj u dom za starije osobe

Pitanje: Koji se koraci poduzimaju ako se osoba ili obitelj odluči na smještanje osobe starije dobi u dom za starije osobe? Koja je procedura pri smještanju u Dom?

Foto: pixabay.com

Odgovor: Smještaj se može realizirati nakon što osoba s liste čekanja bude pozvana na sastanak Povjerenstva za prijem koje donosi odluke o smještaju na temelju provedenog razgovora sa osobom te uvida u njeno zdravstveno stanje. Po donošenju odluke, a prije samog dolaska u ustanovu potrebno je priložiti ovjerene jamstvene listove koje potpisuju osobe koje će odmah ili po potrebi sudjelovati u plaćanju smještaja i to je obvezni dio Ugovora koji se sklapa sa korisnikom/obveznikom. Budući korisnik može zatražiti Ugovor o smještaju na uvid i prije potpisivanja te može socijalnog radnika zatražiti eventualna objašnjenja. Ukoliko je osoba pod skrbništvom Ugovor potpisuje skrbnik, ako nije imenovan skrbnik, a osoba zbog zdravstvenog stanja i nije u mogućnosti sama potpisati Ugovor može potpisati netko od obveznika uzdržavanja (djeca prema Obiteljskom zakonu) ili obveznik prema nekom drugom sklopljenom Ugovoru. Osoba koja je navedena samo kao osoba za kontaktiranje ili je potpisala samo Ugovor o smještaju temeljem toga nije obveznik uzdržavanja ni nasljednik osobe koja se smještava.

Osoba ili njen skrbnik mogu se obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb gdje se utvrđuje da li je osobi potreban smještaj i da ona, ali i njeni obveznici uzdržavanja nemaju dovoljno sredstava kojima bi podmirivali troškove smještaja. Nakon provedenog postupka izdaje se Rješenje o smještaju ( ujedno nosi i prednost pri smještavanju u domove) gdje se definira tko i u kojem omjeru snosi troškove smještaja. Troškovi smještaja mogu u cijelosti ili djelomično biti na teret Ministarstva, a osoba je dužna svim svojim sredstvima sudjelovati u plaćanju. Smještaj putem Rješenja CZSS ne može se priznati osobi koja ima skloplje Ugovor o uzdržavanju, osobi koja si može osigrati smještaj ili skrb ili to može obveznik, kao i osobi koja prihodima ili imovinom može plaćati smještaj. Ukoliko osoba nema sredstava može se odobriti i mjesečni đeparac za osobne potrebe u iznosu od 20% osnovice.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba te opsegu potrebne podrške i pomoći druge osobe osoba se može smjestiti na stambeni dio ili na odjel pojačane njege te , ukoliko ustanova ima, i na specijalizirani odjel za smještaj osoba sa demencijom. Smještajem na stambeni dio korisniku se osiguravaju usluge: prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera) prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba te osiguravanje mogućnosti dodatnih obroka za dijabetičare, briga o zdravlju, pomoć pri održavanje osobne higijene, usluge socijalnog rada, pranje i glačanje rublja, održavanje higijene prostora, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena i druge usluge.

Smještajem na Odjel pojačane njege korisniku koji je u većoj potrebi pomoći druge osobe , uz već navedene osnovne usluge, pruža se i pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanje osobne higijene, održavanje higijene kreveta i pomoć pri održavanju čistoće okoline, fizikalna terapija, podjela lijekova i kontrola (tlaka , šećera itd.)

Jelena Milin, dipl. socijalna radnica

Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar