Pitanje: Smještaj posebno ranjivih korisnika

Pitanje: Postoji li organizirani smještaj u domove za starije osobe za oboljele od demencije i za osobe kojima je potrebna posebna skrb, poput palijativne? Postoji li specifična procedura kada su u pitanju posebno osjetljivi korisnici?

Foto: pixabay.com

Odgovor: 

Pravilnik o vrsti i djelatnosti Doma socijalne skrbi predviđa osiguravanje smještaja za osobe oboljele od Alzheimer i drugih demencija u klasične domove za starije osobe. Otežavajuće može biti ako ustanova nije uspjela osigurati uvjete u opremi i osoblju za odgovarajuću skrb o osobama oboljelima od demencije.Temeljem uvjeta Povjerenstvo za prijem korisnika može donijeti odluku ( pa i negativnu ako je to u zašititi osobe) da bi se osobi mogla pružiti zaista potrebna pomoć i zaštita. Uzimajući u obzir liste čekanja zahtjev za smještaj u Dom potrebno je uvijek podnijeti što prije, i dok se obitelj može skrbiti o svom članu i neovisno o tome da li se u tom trenutku u ustanovi može osigurati smještaj.

Naime,osiguravanje spomenutih uvjeta najviše se odnosi na smještaj pokretnih dementnih osoba dok se smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba može osigurati i na odjelima pojačane skrbi i njege što znači da promjenom zdravstvenog stanja osobe ponovno se može aktivirati molba koja je prije podnešena dok se osoba nije mogla smjestiti zbog nedostataka uvjeta da se osobu osigura i pomogne na odgovarajući način. Informacije možete dobiti u ustanovama socijalne skrbi. U pojedinim gradovima djeluju i savjetovališta poput Alzheimer cafea gdje njegovatelji-članovi obitelji mogu dobiti korisne informacije.

Palijativna skrb je sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek, ali i osobama uslijed prirodnog tijeka starenja. Nastoji se ublažiti bol i podići kvaliteta života osobe. Palijativna skrb pruža se u bolnicama (osiguravaju određeni broj mjesta), posebnim ustanovama - hospicijima i kod kuće pacijenta uz pomoć patronaže i tzv. mobilnih palijativnih timova. Palijativna skrb svakodnevo se pruža i u domovima za starije, ali ona nije kao takva zamišljena ni u potpunosti odgovarajuća. Za potrebnu palijativnu skrb potrebno je obratiti se liječniku opće prakse, u većem dijelu zemlje je još nedovoljno organizirana i tek se unazad nekoliko godina daj više na važnosti i organizaciji.

Jelena Milin, dipl. socijalna radnica

Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar