Djelokrug Ureda pučke pravobraniteljice u RH

Pučka pravobraniteljica opunomoćenica je Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, U svom radu je samostalna i neovisna. Pučkog pravobranitelja i njegove zamjenike bira Hrvatski sabor na razdoblje od 8 godina. Od 2013. godine, pučka pravobraniteljica je Lora Vidović.

Foto: pixabay.com


Građani se Pučkoj pravobraniteljici mogu obratiti osobno, putem telefona ili E-maila. Centralni ured Pučke pravobraniteljice nalazi se u Zagrebu, a osim njega djeluju i tri područna ureda (Rijeka, Split i Osijek). 

Kada možete predati tužbu? 

Ukoliko smatrate da su vam ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode, i to nezakonitim ili nepravilnim radom:
• državnih tijela
• tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• pravnih osoba s javnim ovlastima


Ukoliko smatrate da ste diskriminirani, i to na osnovi:
• dobi
• obrazovanja
• rase ili etničke pripadnosti ili boje kože
• nacionalnog ili socijalnog podrijetla
• političkog ili drugog uvjerenja
• vjere
• zdravstvenog stanja
• imovnog stanja
• društvenog položaja
• članstva u sindikatu
• jezika
• genetskog nasljeđa

Je li pravobraniteljica nadležna za moj problem?

DA NE
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 • radni i službenički odnosi 
 • komunalne djelatnosti
 • diskriminacija (pri radu i zapošljavanju, u socijalnoj skrbi, obrazovanju itd.)
 • uvjeti smještaja osoba lišenih slobode
 • statusna prava
 • postupanje policijskih službenika
 • prava nacionalnih manjina
 • stambeno zbrinjavanje i obnova (graditeljstvo, stambeno uređenje i zaštita okoliša)
 • prava djece, osoba s invaliditetom i LGBTIQ te ravnopravnost spolova
 • zaštita životinja
 • ugovorni odnosi
 • imovinskopravni odnosi, susjedski odnosi itd.

 

VAŽNO: Pučka pravobraniteljica ne pruža besplatnu pravnu pomoć (pravno savjetovanje, sastavljanje pravnih podnesaka, zastupanje pred sudom itd.).

 

Kako predati pritužbu?

Pritužbu možete predati:
• E-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• Poštom: Trg Hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
• Faksom: 01 6431 628
• Osobno: u uredu u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku. 

 

Kada pučka pravobraniteljica ne mora postupati?

• ako se u slučaju vodi postupak, osim ako se radi o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi ovlasti
• ako je otvoren rok za podnošenje pravnog lijeka ili sredstva pravne zaštite
• ako nije iskorišteno pravo na podnošenje pravnog lijeka u roku
• ako su od učinjene nepravilnosti ili odluke protekle tri godine, osim ako ocijeni da se radi o predmetu od iznimnog interesa za zaštitu ljudskih prava i sloboda. 


Na pritužbu se ne plaća naknada ni upravna pristojba.

 

Mirela Buturović

Savjetnica za pravne poslove

Ured pučke pravobraniteljice, Područni ured Split