Nasilje nad starijim osobama - iskustvo Zadarske županije

Tražimo li podatke o prijavama nasilja nad starijim osobama od nadležnih institucija (policija, bolnica, CZSS, ZJZ) naići ćemo na vrlo malo prijavljenih slučajeva. Razlozi za to su mnogobrojni i različiti. 

Foto: pixabay.com

Tablica 1. Broj prijavljenih slučajeva nasilja nad starijim osobama 2015., 2016., 2017. (prvi kvartal)

Razlozi neprijavljivanja zlostavljanja su također različiti:

- emotivna povezanost za počinitelja,
- izoliranosti i zdravstvenog stanje žrtve zbog kojeg fizički ne može doći do pomoći
- drugi stariju osobu ne shvaćaju ozbiljno (zbog npr. zbog demencije),
- strah od posljedica,
- odnos društva prema starijima prema kojem je „opravdano“ držati ih „po strani“,
- needuciranost stručnih osoba,
- nedovoljna senzibiliziranost stručnjaka i društva.

Određeni rasap događa se i od samog prepoznavanja nasilja (ponekad osobe ni ne prepoznaju da su zlostavljane, osobito ako se radi o psihičkom zlostavljanju ili zanemarivanju) do prijavljivanja (koje je rijetko iz gore navedenih razloga) sve do procesuiranja nasilja.
Program suzbijanja nasilja nad starijim osobama u suradnji sa svim relevantnim institucijama na području županije
- napraviti istraživanje, prikupiti podatke
- uvrstiti u Socijalni plan Zadarske županije
- informirati starije osobe putem javnih tribina, predavanja
- educirati stručne radnike.

Jelena Milin, dipl. socijalna radnica

Dom za starije i nemoćne Zadar

Udruga socijalnih radnika Zadar