Video predavanje: Centar za socijalnu skrb u zaštiti starijih osoba

Marina Elez Urlić, socijalna radnica i suradnica na projektu "Zaštita prava starijih osoba - promocija, informacija, edukacija" pripremila je izlaganje o najčešćim uslugama Centra za socijalnu skrb koje mogu koristiti osobe starije životne dobi.

Foto: Udruga "MI" - Split

 Centar za socijalnu skrb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

U okviru rada Centra, usluge koje korisnici mogu dobiti odnose se na, za početak, informiranje i savjetovanje, odnosno procjenu potreba korisnika od strane socijalnog radnika. Dalje, starijim i nemoćnim osobama moguće je osigurati usluge pomoći u kući i psihosocijalne podrške te usluge boravka - smještaj u Dom za starije ili uključivanje u proces udomljavanja odraslih osoba.

Na POVEZNICI možete pronaći predavanje na temu iz naslova.

Predavanje je snimljeno u sklopu projekta "Zaštita prava starijih osoba - promocija, informacija edukacija" koji Udruga "MI" - Split provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Glavni cilj projekta je podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti.