Kineziterapija

Riječ kineziterapija potječe od grčkih riječi kinesio koja označava pokret i therapia koja predstavlja liječenje. Kineziterapija je dio fizikalne terapije koja koristi pokret tj.vježbu u svrhu liječenja i prevencije bolesti.

Photo: www.prakticanzivot.com

Sinonimi za kineziterapiju su terapijska gimnastika, medicinska gimnastika, terapijske vježbe, korektivna gimnastika i liječenje pokretom.
Ciljevi kineziterapije su uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta te održavanje i povećanje mišićne snage. Kineziterapija ujedno utječe i na povećanje brzine i izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije, te doprinosi i korekciji položaja (dijelova) tijela, deformiteta, kao i poboljšanju funkcije drugih organskih sustava.
Vrste terapijskih vježbi su aktivne vježbe, pasivne, individualne i grupne vježbe. Ciljevi terapijskih vježbi su konkretno prevencija preforsiranosti tijela i duha (vježbe relaksacije uz disanje) kao i povratak u normalno stanje i funkciju nakon operacija, ozljeda, bolesti... Veliku ulogu imaju i kad je riječ o smanjenju rizika od nastanka tipičnih bolesti koje se vezuju za osobe starije životne dobi te s tim povezanog suzbijanja povratka i napredovanja bolesti i poboljšanje općeg stanja starije osobe. Terapijske vježbe imaju za cilj i mobilizaciju zglobova (postavljanje zgloba u pravilni položaj uz jačanje mišića koji se vezuju na taj zglob), uspostavljanje i poboljšanje neuromišićne koordinacije te održavanje i povećanje raspona pokreta u zglobu.
Vježbe imaju raznolik učinak na poboljšanje cijelog organizma i osposobljavanja osoba u aktivnostima svakodnevnog života, posebice kad je riječ o respiratornom, lokomotornom te neurološkom sustavu. Važno je izabrati pravilno doziran tempo i korisne vježbe za svaku dob jer vježbanjem najviše možemo doprinijeti normalnom funkcioniranju organizma. Starije osobe koje redovito vježbaju izgledaju mlađe i poletnije. Redovita tjelesna aktivnost pomaže u održavanju tjelesne težine i razvijanju gipkosti te pojačava lučenje serotonina, hormona sreće.
Vježba je jedan od najlakših i najučinkovitijih načina u poboljšanju kako fizičkoga tako i mentalnoga zdravlja kod starijih osoba. Mnoga stanja i oboljenja nastaju radi neaktivnosti i radi toga je korisno vježbe uključiti u svakodnevni raspored!

 

D. V., fizioterapeut