Sve izvan osnovnih zdravstvenih pregleda će se plaćati?

Ministar Nakić košaricu osnovnih zdravstvenih usluga uspoređuje s osiguranjem automobila: »Imate osnovno osiguranje koje pokriva osnovne stvari, a s 'kaskom' možete ugovoriti dodatne«

Košarica osnovnih zdravstvenih usluga, koja definira točno određeni opseg zdravstvenih usluga na koje pacijent ima pravo temeljem police osnovnog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, jedan je od prvih poteza koje najavljuje novi ministar zdravlja Dario Nakić. Kad se definira košarica, u koju na primjer mogu ući pregledi kod liječnika opće medicine, specijalistički pregledi, dijagnostika, lijekovi, ugovarat će se usluge iznad osnovnog standarda i one će se posebno plaćati, bilo »u kešu«, bilo putem dodatnog osiguranja. Ministar tvrdi da će time pacijentima osigurati kompletnu i pravodobnu zdravstvenu zaštitu u svim krajevima Hrvatske, a sustavu dati dodatni izvor prihoda. Ovu su mjeru najavljivali mnogi Nakićevi prethodnici na Ksaveru, ali se u nepopularan potez nije upustio nijedan. Pacijent u hrvatskom zdravstvu danas ima pravo na sve usluge, a košarica znači da će pacijenti za usluge koje ona ne pokrije morati izdvojiti dodatni novac. novilist.hr