Aktivnosti u 2015.

Programom je u 2015. godini obuhvaćeno više od 800 osoba starije životne dobi: 420 starijih osoba je redovito sudjelovalo u projektnim aktivnostima Centra Zlatno doba dok se dodatno više od 350 starijih osoba povremeno uključivalo u aktivnosti.


Održavanjem socijalnih kontakata s vršnjacima stvarala se mreža potpore mreža potpore i time smanjio rizik od socijalne izolacije i marginalizacije kojoj su izloženi.
15 osoba nakon provedenih osnovnih edukacija volonterskim angažmanom doprinijelo je uspješnoj provedbi projekta, 10 educiranih i motiviranih volontera uključeno je u volonterske posjete starijim i nemoćnim osobama, a 10 slabije pokretnih i usamljenih osoba kroz druženje uspostavile su socijalne kontakte i zadovoljile osnovne životne potrebe.
Tijekom provedbe projekta ostvarili smo dobru suradnju s obrazovanim, socijalnim, zdravstvenim i kulturnim ustanovama, gradskim kotarevima, udrugama i institucijama. Putem medija, javnih događanja i internetske stranice povećali smo  informiranost korisnika i šire javnosti o pravu na dostojanstveno starenje i o potrebama starijih osoba. Putem održanih javnih akcija, obilježavanja 1. listopada Međunarodnog dana starijih osoba i obilježavanja Međunarodnog dana volontera u projekt  smo neposredno uključili više od 3.000 sugrađana.
Putem medija preko 15.000 sugrađana dobilo je informacije o projektnim aktivnostima i dostupnim uslugama za osobe treće životne dobi u gradu Splitu.
Provođenjem projekta utjecalo se  na povećanje standarda kvalitete življenja starije urbane populacije u gradu Splitu putem uspostavljanja sustava potpore na razini zajednice.
Članovi često ističu promjene koje su nastale njihovim uključivanjem u program kao što su: bolje raspoloženje, povećana briga o zdravlju, više kretanja, uspostava novih kontakata, veća informiranost  o važnim stvarima, općenito naglašavaju veće zadovoljstvo životom.

Prostor Centra na Branimirovoj obali, otvoren je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati te dodatno prema rasporedu odvijanja animacijskih i edukacijskih aktivnosti od 16:00 do 19:00. Prilagođen je potrebama korisnika, dostupan i osobama s invaliditetom, dobro opremljen i klimatiziran. Aktivnostima projekta održavale su se i u gradskom kotaru Spinut. Uz pomoć animatora koji su educirani za rad sa starijim osobama redovito smo provodili  aktivnosti kao što su rekreativna gimnastika, druženje uz pjesmu i tombolu. Organizirali smo  likovne, kulinarske i informatičke radionice te tečaj engleskog i talijanskog jezika.
Tijekom godine održani su:
1. Sportsko rekreativni programi
Rekreativna gimnastika: ukupno je održano 214 termina u trajanju od 45 minuta, formirane su 4 grupe polaznica, vježbe su prilagođene  osobama starije životne dobi.
2. Kreativne aktivnosti
Likovna radionica: ukupno je održano 30 termina u trajanju od 2,5 sat,  savladane su tehnike ugljena, akvarela, olovke, suhe pastele, akrila i kista.
3. Edukacijske aktivnosti:
Tečaj stranih jezika- engleski: održano je 59 termina u trajanju od jednog sata za dvije grupe polaznika koji su svladali osnove gramatike te konverzaciju u svakodnevnim situacijama.
Tečaj stranih jezika- talijanski: održano je 27 termina u trajanju od jednog sata za grupu od 8 polaznika koji su svladali osnove gramatike te konverzaciju u svakodnevnim situacijama.
Tečaj informatičke pismenosti uz korištenje interneta: organiziran je za dvije grupe polaznika; polaznici su savladali osnove office paketa i komunikaciju putem društvenih mreža, održana su 93 termina u trajanju od jednog sata.
Predavanja o zdravstvenim temama: u suradnji sa predavačima volonterima organizirali smo 5 predavanja  s prezentacijama u trajanju od 1,5 sata te jednu akciju mjerenja očnog tlaka, obilježili smo Svjetski dan glaukoma
4. Kulturne aktivnosti: predavanja na teme iz kulture, izložbe, literarne večeri, čitaonica
- organizirano je 10 izložbi,
- organizirane su 2 promocije knjiga poezije i proze,
- organizirane su 2 pjesničke večeri,
-organizirana je promocija drame
-u suradnji s udrugom vodiča  organizirano je upoznavanje s kulturnom baštinom grada Splita,
- čitaonica dnevnog tiska kontinuirano je dostupna članovima  tijekom radnog dana,
- organizirano je posjećena kazališna predstava

5. Zabavne aktivnosti
Druženje uz pjesmu: održano je 56 termina u trajanju od min. 3
Klapsko pjevanje: formirana je klapa Centra Zlatnog doba, redovito su se održavale probe u trajanju od min.1,5 sat.
Kulinarske  radionice: Održano je 26 radionica u trajanju od min. 2,5 sata na kojima se ukazivalo na važnost zdrave  prehrane; razmjenjivali su se recepti; usvajali novi načini pripreme jela te stara čuvala od zaborava;organizirana je i Mala škola kuhanja Nedjeljke Vrdoljak pod nazivom„Hranom do zdravlja“  
Prigodna druženja: Organizirana su tri prigodna druženja, organiziran je posjet domu za starije osobe, uspostavljena je suradnja sa dva KUD koja su za članove centra organizirala  glazbena događanja u trajanju od min. 2 sata

6. Kombinirane aktivnosti
- organizirano je  5 jednodnevnih izleta
- organizirane su 3 plesne večeri (Ples pod maskama, Ljetni tulum, Blagdanski tulum)
- sudjelovali smo u akciji Hodanjem do zdravlja u organizaciji Grada Splita, Splitskog dijabetičkog društva, Ministarstva zdravlja i HZJZ
- U suradnji s udrugom Breza u Centru su održane dvije informativne radionice o socijalnom poduzetništvu i alternativnim modelima pružanja socijalnih usluga za starije osobe
- Sudjelovali smo na 3 javne akcije (promoviranje volonterskog rada, obilježavanje 1. listopada Međunarodnog dana starijih osoba i obilježavanje 5.12. Međunarodnog dana volontera)
- Animirali smo i educirali volonterke koje su uključene u volonterske posjete, obavile su 95 kućnih posjeta u min trajanju od 0,5 sati

I ove godine financijsku potporu programu dobili smo u manjim iznosima od Grada Splita, županije i MSPM no ona nisu dostatna za pokrivanje troškova Centra. Troškove provedbe edukacijskih i animacijskih radionica, plesova, izleta i slično pokrivali su dijelom i sami korisnici.